Lions Barber Collective – Tom Chapman

Nadat hij een vriend door zelfmoord had verloren, besloot Tom Chapman iets te doen aan de grootste moordenaar van jonge mannen in Engeland. In een persoonlijke, ontroerende lezing vertelt hij over de internationale beweging die hij heeft opgericht, voortbordurend op de unieke relatie tussen kappers en hun klanten om zelfmoord te voorkomen en levens te redden.

Tom Chapman is een barber uit Torquay die het tot zijn missie heeft gemaakt om het stigma van mentale gezondheidsproblemen bij mannen uit de taboe hoek te halen. In 2015 richtte het Lions Barber Collective op, een internationale groep kappers die een opleiding hebben gevolgd in het herkennen van symptomen van geestelijke gezondheidsproblemen bij cliënten en deze door te verwijzen naar relevante ondersteunende diensten. De groep helpt het bewustzijn van psychische aandoeningen te vergroten en is gericht op het voorkomen van zelfmoord door creëren van trainingen die kappers in staat stelt om symptomen van depressie te herkennen, aan te spreken en te luisteren.

www.lionsbarbercollective.com